บริษัท กรีน ซัสเทนอะบิลิตี้ คอนเซ้าท์แทนท์ จำกัด พร้อมให้คำปรึกษาระบบงานที่เกี่ยวกับประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ในการจัดทำข้อมูลพื้นฐานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนสำหรับการประกอบโลหกรรม พ.ศ. ๒๕๖๓

บริษัท กรีน ซัสเทนอะบิลิตี้ คอนเซ้าท์แทนท์ จำกัด พร้อมให้คำปรึกษาระบบงานที่เกี่ยวกับประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ในการจัดทำข้อมูลพื้นฐานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนสำหรับการประกอบโลหกรรม พ.ศ. ๒๕๖๓

บริษัท กรีน ซัสเทนอะบิลิตี้ คอนเซ้าท์แทนท์ จำกัด มีความพร้อมให้คำปรึกษา ดูแล เกี่ยวกับ ระบบงานที่เกี่ยวข้องกับ ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ในการจัดทำข้อมูลพื้นฐานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนสำหรับการประกอบโลหกรรม พ.ศ. ๒๕๖๓ สามารถ ดาวโหลดเอกสารได้ที่หน้า https://www.gscengineer.com/download/

วันที่ 24 กันยายน 2563

Message us