บริษัท กรีน ซัสเทนอะบิลิตี้ คอนเซ้าท์แทนท์ จำกัด จัดแสดงบูธในงานนิทรรศการอุตสาหกรรมรักษ์ดินเฉลิมพระเกียรติ ปี 2562

บริษัท กรีน ซัสเทนอะบิลิตี้ คอนเซ้าท์แทนท์ จำกัด ได้รับโอกาสจัดแสดงบูธของบริษัทในงานนิทรรศการอุตสาหกรรมรักษ์ดินเฉลิมพระเกียรติ ปี 2562 ณ โรงแรม ที เค พาเลซ กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562

บริษัท กรีน ซัสเทนอะบิลิตี้ คอนเซ้าท์แทนท์ จำกัด ได้รับโอกาสในการจัดแสดงบูธของบริษัทในงานนิทรรศการอุตสาหกรรมรักษ์ดินเฉลิมพระเกียรติ ปี 2562 ณ โรงแรม ที เค พาเลซ กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 โดย กรมโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งในงานท่านรองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นายสุรพล ชามาตย์ ได้ให้เกียรติเยี่ยมชมและให้ความสนใจบูธของทางบริษัทเป็นอย่างมาก

ข่าวประชาสัมธ์
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562

Message us