ข่าวประชาสัมพันธ์งานสัมมนา COT จัดอบรมให้ความรู้หลักสูตร “การบำบัดฟื้นฟูการปนเปื้อนในดิน และน้ำใต้ดินภายในบริเวณโรงงาน”

COT จัดอบรมให้ความรู้หลักสูตร “การบำบัดฟื้นฟูการปนเปื้อนในดิน และน้ำใต้ดินภายในบริเวณโรงงาน”

 

 

COT จัดอบรมให้ความรู้หลักสูตร “การบำบัดฟื้นฟูการปนเปื้อนในดิน และน้ำใต้ดินภายในบริเวณโรงงาน”

โพสต์โดย Consultants of Technology Co.,Ltd. เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 11 ตุลาคม 2018

Message us